Stan XAMPP

Na tej stronie możesz znaleźć wszystkie informacje o usługach, zarówno tych uruchomionych i działających jak i tych nieaktywnych.


Komponent

Stan

Informacje

Baza danych MySQL AKTYWNY 
PHP AKTYWNY 
HTTPS (SSL) AKTYWNY 
Common Gateway Interface (CGI) NIEAKTYWNY 
Server Side Includes (SSI) AKTYWNY 

Pewne zmiany w konfiguracji mogą czasem powodować niepoprawne wyświetlanie stanu aktywności w raporcie. Z usługą SSL (https://localhost) wszystkie te raporty nie działają!